alt

Usługi KSU


Firma Prospect&Perfect Marta Świerczyńska jest ośrodkiem działającym w ramach KSU (Krajowego Systemu Usług) świadczącym usługi doradztwa biznesowego na rzecz przedsiębiorców. Krajowy System Usług powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (wtedy: Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw) w październiku 1996 r. w celu świadczenia usług promujących przedsiębiorczość w Polsce. Firma Prospect&Perfect Marta Świerczyńska w swojej ofercie usług na rzecz mikro-małych i średnich przedsiębiorców  oraz osób podejmujących działalność gospodarczą posiada: usługi doradcze o charakterze ogólnym, usługi szkoleniowe oraz informacyjne.
Misją Krajowego Systemu Usług jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa. KSU zapewnia: pełną informację o środkach pomocowych i istotnych aspektach działalności gospodarczej, dostęp przedsiębiorców do kompleksowych usług doradczych oraz kreowanie rynku usług doradczych istotnych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości.
 
Każda usługa KSU ma opracowany Standard świadczenia zapewniający jej najwyższą jakość. Konsultanci ośrodka KSU mają wysokie kwalifikacje i szeroką wiedzę, które są weryfikowane i rozwijane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w cyklicznych szkoleniach tematycznych. 
Przedsiębiorcy chcący skorzystać z usługi doradztwa biznesowego mają do wyboru:  ośrodki Krajowej Sieci Innowacji, ośrodki realizujące specjalistyczne usługi systemowe, a także ośrodki testujące nowe usługi pilotażowe. Dodatkowo, we współpracy z Krajowym System Usług działa kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeniowych, które są zrzeszone w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych i Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych. 
Szczegóły oferty Krajowego Systemu Usług http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu