alt

DORADZTWO GOSPODARCZE

Start-up

Oferujemy usługi  w zakresie pomocy i  doradztwa przy zakładaniu działalności gospodarczej – zarówno jednoosobowej działalności 
gospodarczej jak i spółek osobowych i prawa handlowego, w postaci:
  • rejestracji działalności gospodarczej, w tym konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację do CEIDG, KRS
  • podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS, US oraz innych instytucji,
  • przygotowania biznesplanu w tym kosztorysu przedsięwzięcia, prognozy, strategii marketingowej, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług.