alt

RealizujemyMARKETING DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ.

Uprzejmie informujemy, firma Prospect&Perfect Marta Świerczyńska od dnia 1 grudnia 2014 roku realizuje usługę systemową KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1 zgodnie ze standardem.
CZYTAJ WIĘCEJ

Finansowanie zwrotne dla MŚP

Uprzejmie informujemy, iż firma Prospect&Perfect z dniem 31 marca 2015 roku podpisała umowę na realizację projektu systemowego PARP „Planowanie i finansowanie przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego zgodnie ze standardem.
CZYTAJ WIĘCEJ