alt

MISJA I CELE

Misją Prospect&Perfect Marta Świerczyńska  jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy zmierzające do umocnienia pozycji rynkowej Naszych Klientów

Celem strategicznym Prospect&Perfect jest profesjonalne
i kompetentne realizowanie oferty wysokiej jakości usług doradczych
i szkoleniowych dla instytucji państwowych, sektora MŚP, osób
fizycznych jak i NGO – umożliwiające zwiększenie ich potencjału 
i  konkurencyjności. 
Działalność Prospect&Perfect jest ukierunkowana na rzecz polityk przedsiębiorczości poprzez udostepnienie wiedzy eksperckiej w zakresie instrumentów rozwoju przedsiębiorczości oraz  uwarunkowań administracyjno-prawnych. Ponadto do głównych celów podejmowanych przez Prospect & Perfect wpływających na rzecz rozwoju gospodarczego należy:
  • wspomaganie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  • rozwój współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej i udzielanie jej niezbędnej pomocy doradczej