alt

Usługi KSU

FINANSOWANIE ZWROTNE DLA MŚP.

Uprzejmie informujemy, iż firma Prospect&Perfect z dniem 31 marca 2015 roku podpisała umowę na realizację projektu systemowego PARP „Planowanie i finansowanie przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 realizowanego zgodnie ze standardem.

Usługa ma na celu pomoc MŚP w zarządzaniu przedsięwzięciem gospodarczym oraz poprawę dostępu MŚP do instrumentów finansowania zwrotnego (kredyt, leasing, pożyczka). Świadczona jest przez wykwalifikowanych doradców, których zadaniem jest pomoc przedsiębiorcy w pozyskaniu najkorzystniejszego finansowania zwrotnego oraz pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciem finansowanym ze środków zwrotnych tak, by cele przedsięwzięcia były realizowane, a udzielone finansowanie – terminowo spłacane. 

Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw sektora MŚP, które w ciągu ostatnich 3 lat działalności nie korzystały z finansowania zwrotnego na realizację przedsięwzięć gospodarczych (z wyłączeniem kredytów konsumpcyjnych i kredytów w rachunku bieżącym). Usługa pilotażowa w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP składa się z następujących etapów:
Etap I – doradztwo w procesie pozyskania finansowania przedsięwzięcia gospodarczego z wybranej przez Klienta Oferty Finansowania Zwrotnego:
  • analiza potrzeb oraz dobór najkorzystniejszej oferty finansowania zwrotnego (FZ),
  • przygotowanie wniosku o uzyskanie finansowania wraz z biznesplanem oraz wymaganymi załącznikami,
  • asysta przy zawieraniu umowy pomiędzy Klientem a Instytucją Finansową (IF).


Etap II – doradztwo przy realizacji przedsięwzięcia gospodarczego finansowanego z wybranej Oferty FZ zgodnie z biznesplanem oraz umową o finansowanie zawartą pomiędzy Klientem a IF:
  • bieżący monitoring zgodności postępu realizacji przedsięwzięcia z założeniami biznesplanu. Doradztwo obejmujące w szczególności identyfikację ewentualnych zagrożeń w powodzeniu przedsięwzięcia, ma na celu odpowiednio wczesną pomoc w określeniu i podjęciu działań zaradczych,
  • doradztwo związane z planowaniem i zarządzaniem przedsięwzięciem gospodarczym finansowanym ze środków zwrotnych w oparciu o biznesplan. Doradztwo dotyczące w szczególności zagadnień organizacyjnych, finansowych i ekonomicznych w kontekście planowania dalszego rozwoju firmy z uwzględnieniem możliwości ponownego skorzystania ze środków zwrotnych. W ramach realizacji etapu II zakres doradztwa będzie dobrany na podstawie indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta.

USŁUGA BEZPŁATNA, DOFINANSOWANA W 100% Z EFS.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu.