alt

Finansowanie

Finansowanie bankowe 

Za każdym razem dobieramy ofertę indywidualnie, stosownie 
do potrzeb naszych Klientów

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania zewnętrznych środków 
finansowania tj. kredyty i pożyczki bankowe, pożyczki z dedykowanych fundacji i funduszy pożyczkowych (w tym z dopłatami UE), leasing obejmującą: 

  • opracowaniu planu finansowania planowanego przedsięwzięcia zawierającego elementy tj. analizę specyfikacji działalności firmy i potrzeb jej finansowania oraz ocenę i dobór najkorzystniejszych źródeł i typów finansowania.
  • wypełnianiu wniosków, kompletowaniu dokumentacji niezbędnej w celu uzyskania finansowania zwrotnego

Nasze analizy finansowe to między innymi: 
  • analiza opłacalności przedsięwzięcia metodą zdyskontowanych strumieni pieniężnych, czyli takie wskaźniki finansowe, jak: NPV (wartość zaktualizowana netto), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu),
  • EBIT (zysk operacyjny),
  • analiza progu rentowności i wrażliwości: wskaźniki rentowności ROA  (rentowność majątku), NPM (rentowność sprzedaży netto), ROS (rentowność sprzedaży brutto), ROI (rentowność inwestycji),ROCE (rentowność zaangażowanego kapitału), RONA (rentowność aktywów netto), ROE (rentowność kapitału własnego),
  • wskaźniki płynności finansowej: CR (wskaźnik ogólnej płynności, bieżący), QR (wskaźnik płynności szybki),
  • wskaźniki efektywności (sprawności działania): - wskaźnik rotacji zapasów, ACP (wskaźnik spływu należności), efektywność środków trwałych, TAT (efektywność aktywów), FAT (efektywność aktywów trwałych),
  • wskaźniki wiarygodności kredytowej