alt

Archiwum projektów

W latach 2010-2014 firma Prospect & Perfect Marta Świerczyńska realizowała usługi szkoleniowe skierowane do osób bezrobotnych pragnących zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz konkurencyjność na rynku pracy. Zrealizowane usługi szkoleniowe w swojej tematyce pozwalały uczestnikom zarówno na zdobycie nowych umiejętności jak np. „Kurs stylizacji paznokci” , „Kurs wizażu i stylizacji wizerunku oraz paznokci” „Opiekunka osób starszych z elementami języka niemieckiego”, jak również poszerzyć swoją wiedze z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości np. kursy: „Samodzielny przedsiębiorca”, „Kadry-płace”, „Księgowość”. W efekcie realizowanych projektów – usług szkoleniowych na terenie powiatu ostrowskiego powstało wiele nowych przedsiębiorstw, które prężnie 
działają na terenie województwa mazowieckiego/ kraju, zaś osoby, które brały udział w szkoleniach podniosły swoje kwalifikacje. 

Firma Prospect & Perfect Marta Świerczyńska przeprowadziła również usługi szkoleniowe na zalecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach projektu systemowego „Twoja przyszłość w twoich rękach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej przeprowadzono usługi szkoleniowo-warsztatowe mające na celu aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną oraz zdrowotną uczestników projektu. Wszystkie działania przeprowadzane w ramach realizowanych usług przyczyniły się do aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników.