alt

DORADZTWO GOSPODARCZE

Analizy i ekspertyzy

Prospect&Perfect przygotowuje kompleksowe analizy i ekspertyzy 
ekonomiczne na potrzeby właścicieli, inwestorów i instytucji finansujących. W ich skład wchodzą m.in.:
  • biznesplan
  • studium wykonalności
  • analiza branży i konkurencji
  • analizy  finansowe i ekonomiczne
  • analizy marketingowe