alt

AKTUALNOŚCI

29.02.2016r

Zapytanie o cenę

W związku z planowanym prowadzeniem kursów językowych na poziomie B2 oraz C2 w celu rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert cenowych na przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego.
24.02.2016

ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIAN W ZAPYTANIU OFERTOWYM

D/PZP/1/2016-MŚ(1.1-2016)

W związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Prospect & Perfect Marta Świerczyńska informuje o zmianie załącznika nr 1: Wzór życiorysu trenera- doradcy oraz wydłużeniu terminu składania ofert do 02.03.2016 r oraz zaprasza do składania ofert przez trenerów do przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), i /lub doradców do realizacji usług doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych dla MMSP.

Za zmiany przepraszamy.
18.02.2016

Zapytanie ofertowe

D/PZP/1/2016-MŚ(1-2016)

W związku z planowaną realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dot. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Prospect & Perfect Marta Świerczyńska zaprasza do składania ofert przez trenerów do przeprowadzenia szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), i /lub doradców do realizacji usług doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych dla MMSP.
06.03.2015

Zaproszenie do składania ofert

D/AGRO/1/2014-MŚ (13-2015)

W związku z realizacją projektu systemowego p.n. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013 zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizację usług doradczych oraz pozyskanie klienta
20.02.2015

ZAWIADOMIENIE O WPROWADZENIU ZMIAN W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

D/AGRO/1/2014-MŚ (8.1-2015)

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi szczegółów przedmiotu zamówienia, otrzymanymi od potencjalnych oferentów, Beneficjent projektu firma Prospect&Perfect Marta Świerczyńska informuje o wprowadzeniu zmian w postaci doprecyzowania/uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia o którym mowa w zaproszeniu do składania ofert na opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu systemowego  „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego”  z dnia 17.02.2015 znak sprawy: D/AGRO/1/2014-MŚ (8-2015). 

Za zmiany przepraszamy.
Pliki do pobrania
Zawiadomienie
20.02.2015

Zaproszenie do składania ofert

D/AGRO/1/2014-MŚ (11-2015)

W związku z realizacją projektu systemowego p.n. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013 zapraszam do złożenia oferty cenowej na ZAKUP ORAZ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH. 
18.02.2015

Zaproszenie do składania ofert

D/AGRO/1/2014-MŚ (10-2015)

W związku z realizacją projektu systemowego p.n. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013 zapraszam do złożenia oferty cenowej na MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO DRUKAREK wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.
17.02.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

D/AGRO/1/2014-MŚ (9-2015)

W związku z realizacją projektu systemowego p.n. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013 zapraszam do złożenia oferty cenowej na AKCESORIA KOMPUTEROWE - zakup pamięci USB (pendrive) oraz  dysku zewnętrznego wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. 
17.02.2015

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

D/AGRO/1/2014-MŚ (8-2015)

W związku z realizacją projektu systemowego p.n. „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013 zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych.